Zachęcamy do zapoznania się z nowoczesną metodą bezwykopowych napraw kanalizacji przy użyciu profesjonalnego robota. Urządzenia będące do naszej dyspozycji znakomicie poradzą sobie z wycinaniem korzeni czy usuwaniem betonu z rur w instalacjach. W codziennej pracy wykorzystujemy rękawy czy pakery. Nasze roboty to wydajność, moc, niezawodność i szybkość. Jesteśmy w stanie wykonywać poszczególne zlecenia nawet dwukrotnie szybciej niż konkurencyjne firmy z naszego województwa. Warto zaufać naszej wiedzy i doświadczeniu. Wykonujemy punktowe naprawy bezwykopowe kanalizacji zapewniając pełne bezpieczeństwo nawierzchni, a także znakomite tempo przeprowadzonych prac.

Krótki rękaw, Długi Rękaw, Kraking Statyczny

paker1Bez wątpienia najsłabszymi i jednocześnie najbardziej narażonymi na ryzyko uszkodzenia elementami większości kanałów są ich połączenia. Powszechnie spotykamy się z takimi usterkami i awariami jak nieszczelne połączenia rur, które doprowadzają do pęknięć, infiltracji, eksfiltracji w rurach bądź łączach. Najczęściej spowodowane są miejscowymi naprężeniami, do których doprowadziły nieprawidłowo wykonane prace montażowe.

Wykonujemy bezwykopowe naprawy miejscowe kanalizacji, polegające na montażu (układaniu), naprawie, a także renowacji podziemnych sieci kanalizacyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum konieczności wykonywania wykopów. Najbardziej pożądaną sytuacją jest możliwość całkowitego wyeliminowania ingerencji w podłoże. To nowoczesna, bezwykopowa metoda naprawy kanalizacji, dzięki której można uniknąć niszczenia roślinności, wyrywania korzeni czy wykopywania dziur w glebie. To znakomita alternatywa dla tradycyjnych technik, które opierają się na wykonywaniu wykopów w celu renowacji podziemnych instalacji. To również doskonałe rozwiązanie pod względem ekonomicznym i czasowym.

Bezwykopawa wymiana Rur, naprawy miejscowe

naprawy bezwykopowe11Ważne jest również to, aby przed wyborem metody serwisu czy oczyszczania kanalizacji, dokonać odpowiedniej analizy pod katem opłacalności, a także zakresu prac koniecznych do przeprowadzenia. Jeśli mamy do czynienia z miejscowymi uszkodzeniami, nie ma potrzeby przeprowadzania bezwykopowej naprawy lub renowacji na całej długości kanału. Firma Ziębud wykorzystuje maty szklane z atestem PZH oraz wysokiej jakości żywice do wykonywania napraw miejscowych.

Pogotowie kanalizacyjne wykonuje również naprawy liniowe w obszarze bezwykopowej renowacji przykanalików, czyli specjalnych przyłączy kanalizacyjnych. Do wnętrza rurociągu wprowadzana jest mata włókiennicza wzmocniona włóknem szklanym. Jest ona również nasączona wysokiej klasy żywicą samoutwardzalną. Tak przygotowany wkład wkleja się bardzo dokładnie stosując pakery. To elementy, dzięki którym możliwe jest idealne formowanie oraz dociśnięcie wkładu do ścian danego rurociągu. W ten sposób powstaje solidny płaszcz wewnętrzny wyróżniający się znakomitą szczelnością.

Technologia ta najlepiej sprawdza się w przykanalikach charakteryzujących się średnicami powyżej 100 mm. Należy pamiętać o tym, że dzięki skorzystaniu z bezwykopowej metody renowacji kanalizacji średnica samego rurociągu również ulegnie poszerzeniu, jednak maksymalnie o kilka milimetrów, w zależności od ogólnego stanu technicznego instalacji. Nawet takie niewielkie poszerzenie pozwala na wyraźne poprawienie właściwości hydraulicznych kanalizacji. Dodatkowym atutem renowacji bezwykopowej liniowej jest fakt, iż sam rurociąg zyskuje wyższą odporność mechaniczną, a jednocześnie cały odcinek zostaje maksymalnie uszczelniony.

Renowacja rękawem, Wymiana Krakingiem

Kr 02W wielu przypadkach przy technologiach bezwykopowych wykorzystuje się specjalny rękaw, który nasącza się utwardzanymi żywicami. Taka metoda znakomicie sprawdza się przy renowacji kanałów deszczowych i sanitarnych o małych średnicach i na krótkich odcinkach. Rękaw ten wciągany jest za pomocą wciągarki. Wykorzystywana jest także metoda inwersji wykorzystująca ciśnienie powietrza. Kiedy żywice stwardnieją ciśnienie jest redukowane, a końce rękawa zostają przycięte. Wówczas w rurociągu pozostaje wkład o grubości maksymalnie 4 milimetrów.

Najważniejszym atutem wymienionych wyżej metod napraw bezwykopowych jest wyeliminowanie konieczności przeprowadzania robót ziemnych, a także skrócenie do minimum czasu trwania remontu. To sprawia, że jednocześnie maleją również koszty prowadzonych prac.

Do głównych korzyści wynikających z serwisu kanalizacji należą:

  • możliwość wykonania niezbędnych prac bez tworzenia wykopów, wyłączania dróg z ruchu, ingerowania w nawierzchnię, środowisko naturalne czy zmagania się z wodami gruntowymi. Znikają wszelkie inne kłopoty związane z prowadzeniem robót ziemnych,
  • znacznie szybsze tempo prac w porównaniu ze standardowymi metodami, naprawa może potrwać nawet mniej niż dwie godziny,
  • wyraźnie niższe koszty prowadzenia prac,
  • wykonywanie poszczególnych czynności z wykorzystaniem istniejących już studni rewizyjnych,
  • metoda jest dopuszczona do wykorzystania w budownictwie, spełnia normy PN-EN 13566-4,
  • możliwość prowadzenia poszczególnych czynności bez konieczności wyłączania konkretnego odcinka kanalizacji,
  • dokładne uszczelnienie rurociągu, przy jednoczesnym przywróceniu, a często nawet podniesieniu wytrzymałości konstrukcji,
  • nasza firma udziela atrakcyjnych gwarancji na jakość przeprowadzonych prac oraz trwałość wprowadzonej warstwy naprawczej,
  • warstwa naprawcza wyróżnia się dużą odpornością na substancje ropopochodne, kwasy, działanie ścieków, jak również uszkodzenia mechaniczne.

 

ZIĘBUD Wrocław - Bezwykopowa Wymiana Kanalizacji tel. 602 48 16 88

naprawy bezwykopowe09Przede wszystkim należałoby wykorzystać ciężki sprzęt, który rozkopałby cały teren, pod którym znajduje się rurociąg. Zostałaby zniszczona roślinność, przerwano by strukturę gruntu, w wielu przypadkach konieczne byłoby rozebranie chodników, krawężników, a nawet jezdni. Tereny, na których byłyby prowadzone prace ziemne musiałyby być zamknięte na czas remontu, który mógłby zająć nawet kilka dni. To wiązałoby się z koniecznością wytyczenia objazdów, zmiany oznakowania i innymi komplikacjami komunikacyjnymi. Po zakończeniu prac konieczne byłoby przywrócenie pierwotnego stanu środowiska w tym miejscu, jednak (co oczywiste) nie byłoby możliwości pełnego i precyzyjnego odtworzenia. Te wszystkie elementy wymagałyby sporych nakładów finansowych, nie mówiąc o tym, że sama naprawa również nie byłaby tania.

Na pierwszy rzut oka widać więc, że nie ma tak naprawdę przesłanek, które potwierdzałyby wyższość tradycyjnych metod nad bezwykopowymi. Dzięki nowoczesnemu robotowi jesteśmy w stanie wykonać każde zadanie, szybko, sprawnie, a co najważniejsze - tanio. Usuwamy korzenie i beton z rur, wycinamy pręty stalowe, zajmujemy się udrażnianiem kanałów i przeprowadzeniem wszelkich prac renowacyjnych. Usuwanie awarii, uszkodzeń i nieczystości i bezwykopowe naprawy kanalizacji w ten sposób to przyszłość!

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jakie są warunki współpracy z Pogotowiem Kanalizacyjnym Ziębud i kiedy mamy najbliższe dostępne terminy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Chętnie przekażemy interesujące Państwa informacje i podpowiemy w jaki sposób najlepiej doprowadzić konkretną instalację do stanu używalności.