czyszcz sep2

Jedną z głównych specjalności firmy Ziębud jest czyszczenie separatorów tłuszczu we Wrocławiu i w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w okolicach miasta. Profesjonalne pogotowie kanalizacyjne z Wrocławia to najlepszy wybór dla osób poszukujących firmy skutecznej, fachowej i dotrzymującej ustalonych terminów.

Właściciel instalacji z separatorem jest odpowiedzialny za utrzymanie jej w czystości, a nasza usługa powstała właśnie dla osób, których obowiązkiem jest zapewnienie prawidłowej pracy całego układu i utrzymanie go we właściwym stanie technicznym.

Eksploatatorzy mogą korzystać z wielu rodzajów separatorów obecnych na rynku. Należy jednak pamiętać, że zarówno ich obsługa, jak i serwis oraz dokonywanie przeglądów wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej. Pracownicy firmy Ziębud wyróżniają się natomiast wieloletnim doświadczeniem i wiedzą praktyczną z zakresu prowadzenia prac serwisowych. Zawsze bierzemy pod uwagę rodzaj budynku, w którym znajduje się instalacja, a także możliwość występowania różnorodnych problemów użytkowych.

Firma Ziębud to połączenie profesjonalizmu i konkurencyjnych cen. Zapewniamy kompleksowe usługi dla najbardziej wymagających Klientów.

Hydraulika we Wrocławiu – zakres usług firmy Ziębud

  • czyszczenie instalacji separatorów tłuszczu,
  • czyszczenie osadników oraz separatorów substancji ropopochodnych,
  • czyszczenie przepompowni oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • przeglądy instalacji,
  • umożliwienie prawidłowego użytkowania, zgodnie z wymogami prawnymi i administracyjnymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
  • szczegółowa analiza ścieków deszczowych.

 

Przegląd stanu separatorów tłuszczu – jak często go wykonywać?

czysz sepa1Częstotliwość oraz pełen zakres serwisu muszą być uwzględnione w pozwoleniu wodnoprawnym i powinny być zgodne z przepisami prawa budowlanego. Separator należy do grupy instalacji ochrony środowiska, a więc zgodnie z prawem przeglądy muszą być wykonywane przynajmniej raz w roku. Jest to podyktowane tym, że praca tych instalacji opiera się w dużej mierze na magazynowaniu niebezpiecznych substancji. Często zdarza się, że producent sugeruje wykonywanie częstszych przeglądów, aby zapewnić płynne i niezawodne działanie urządzenia. W większości przypadków producenci zalecają przeglądy co pół roku, a w przypadku separatorów tłuszczu nawet co drugi miesiąc. Jeżeli przegląd wykaże obecność zanieczyszczeń, konieczne jest dokonanie profesjonalnego czyszczenia.

 

Czyszczenie separatorów tłuszczu – jakie konsekwencje w przypadku zaniechania?

czyszcz sep3Jeżeli właściciel urządzenia nie zadba o regularne przeglądy, popełnia wykroczenie. Grozi za nie grzywna w wysokości nawet 5 000 zł. Dodatkowo funkcjonują również kary wynikające z przekraczania parametrów ścieków na odpływie separatora. Te parametry mogą być przekroczone właśnie w wyniku nieregularnych przeglądów lub ich braku. Jeśli pojawią się wyraźne nieprawidłowości, organ odpowiedzialny za kontrolę jest zobowiązany do skierowania wniosku do sądu lub odpowiednich organów ścigania.

Instytucja odpowiadająca za kontrolę prawidłowego działania separatorów

czysz sepa4Głównym organem posiadającym uprawnienia kontrolne w stosunku do instalacji opartych na omawianych urządzeniach jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Należy jednak pamiętać, że kontrolę urządzeń budowlanych, do których zaliczają się właśnie separatory, mogą przeprowadzić również inne instytucje.