Zachęcamy do zapoznania się z nowoczesną metodą bezwykopowych napraw kanalizacji przy użyciu profesjonalnego robota. Urządzenia będące na wyposażeniu naszej firmy znakomicie radzą sobie z wycinaniem korzeni czy usuwaniem betonu z rur w instalacjach. W codziennej pracy wykorzystujemy rękawy oraz pakery, a nasze roboty gwarantują wydajność, moc, niezawodność i szybkość. Jesteśmy w stanie wykonywać naprawy bezwykopowe we Wrocławiu i okolicach nawet dwukrotnie szybciej niż konkurencyjne firmy z naszego województwa. Wykonujemy punktowe naprawy bezwykopowe kanalizacji, zapewniając pełne bezpieczeństwo nawierzchni, a także znakomite tempo przeprowadzonych prac.

Naprawy bezwykopowe – metody wykorzystywane w firmie | Krótki rękaw, długi rękaw, kraking statyczny

paker1Bez wątpienia najsłabszymi i jednocześnie najbardziej narażonymi na ryzyko uszkodzenia elementami większości kanałów są ich połączenia. Powszechnie spotykamy się z takimi usterkami i awariami, jak nieszczelne połączenia rur, które doprowadzają do pęknięć, infiltracji i eksfiltracji w rurach bądź łączach. Najczęściej spowodowane są miejscowymi naprężeniami, do których doprowadziły nieprawidłowo wykonane prace montażowe.

W firmie Ziębud wykonujemy bezwykopowe naprawy miejscowe kanalizacji, polegające na montażu (układaniu), naprawie, a także renowacji podziemnych sieci kanalizacyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum konieczności wykonywania wykopów.

Najbardziej pożądaną sytuacją jest możliwość całkowitego wyeliminowania ingerencji w podłoże. To nowoczesna, bezwykopowa metoda naprawy kanalizacji, dzięki której można uniknąć niszczenia roślinności, wyrywania korzeni czy wykopywania dziur w glebie. To również znakomita alternatywa dla tradycyjnych technik opierających się na wykonywaniu wykopów, a także doskonałe rozwiązanie pod względem ekonomicznym i czasowym.

Naprawa kanalizacji – indywidualne podejście

Przed wyborem metody serwisu czy oczyszczania kanalizacji warto dokonać odpowiedniej analizy pod kątem opłacalności, a także zakresu prac koniecznych do przeprowadzenia. Jeśli mamy do czynienia z miejscowymi uszkodzeniami, nie ma potrzeby przeprowadzania bezwykopowej naprawy lub renowacji na całej długości kanału. Firma Ziębud wykorzystuje maty szklane z atestem PZH oraz wysokiej jakości żywice do wykonywania napraw miejscowych.
Nasze pogotowie kanalizacyjne wykonuje również naprawy liniowe w obszarze bezwykopowej renowacji przykanalików, czyli specjalnych przyłączy kanalizacyjnych. Do wnętrza rurociągu wprowadzana jest mata włókiennicza wzmocniona włóknem szklanym. Jest ona również nasączona wysokiej klasy żywicą samoutwardzalną. Tak przygotowany wkład wkleja się bardzo dokładnie, stosując pakery. To elementy, dzięki którym możliwe jest idealne formowanie oraz dociśnięcie wkładu do ścian danego rurociągu. W ten sposób powstaje solidny płaszcz wewnętrzny wyróżniający się znakomitą szczelnością.

Technologia ta najlepiej sprawdza się w przykanalikach charakteryzujących się średnicami powyżej 100 mm. Należy pamiętać o tym, że dzięki skorzystaniu z bezwykopowej metody renowacji kanalizacji, średnica samego rurociągu również ulegnie poszerzeniu, jednak maksymalnie o kilka milimetrów, w zależności od ogólnego stanu technicznego instalacji. Nawet takie niewielkie poszerzenie pozwala na wyraźne poprawienie właściwości hydraulicznych kanalizacji. Dodatkowym atutem renowacji bezwykopowej liniowej jest fakt, iż sam rurociąg zyskuje wyższą odporność mechaniczną, a jednocześnie cały odcinek zostaje maksymalnie uszczelniony.

Bezwykopawa wymiana Rur, naprawy miejscowe

naprawy bezwykopowe11Ważne jest również to, aby przed wyborem metody serwisu czy oczyszczania kanalizacji, dokonać odpowiedniej analizy pod katem opłacalności, a także zakresu prac koniecznych do przeprowadzenia. Jeśli mamy do czynienia z miejscowymi uszkodzeniami, nie ma potrzeby przeprowadzania bezwykopowej naprawy lub renowacji na całej długości kanału. Firma Ziębud wykorzystuje maty szklane z atestem PZH oraz wysokiej jakości żywice do wykonywania napraw miejscowych.

Pogotowie kanalizacyjne wykonuje również naprawy liniowe w obszarze bezwykopowej renowacji przykanalików, czyli specjalnych przyłączy kanalizacyjnych. Do wnętrza rurociągu wprowadzana jest mata włókiennicza wzmocniona włóknem szklanym. Jest ona również nasączona wysokiej klasy żywicą samoutwardzalną. Tak przygotowany wkład wkleja się bardzo dokładnie stosując pakery. To elementy, dzięki którym możliwe jest idealne formowanie oraz dociśnięcie wkładu do ścian danego rurociągu. W ten sposób powstaje solidny płaszcz wewnętrzny wyróżniający się znakomitą szczelnością.

Technologia ta najlepiej sprawdza się w przykanalikach charakteryzujących się średnicami powyżej 100 mm. Należy pamiętać o tym, że dzięki skorzystaniu z bezwykopowej metody renowacji kanalizacji średnica samego rurociągu również ulegnie poszerzeniu, jednak maksymalnie o kilka milimetrów, w zależności od ogólnego stanu technicznego instalacji. Nawet takie niewielkie poszerzenie pozwala na wyraźne poprawienie właściwości hydraulicznych kanalizacji. Dodatkowym atutem renowacji bezwykopowej liniowej jest fakt, iż sam rurociąg zyskuje wyższą odporność mechaniczną, a jednocześnie cały odcinek zostaje maksymalnie uszczelniony.

Naprawy bezwykopowe we Wrocławiu metodami renowacji rękawem i wymiany krakingiem

Kr 02W wielu przypadkach przy technologiach bezwykopowych wykorzystuje się specjalny rękaw, który nasącza się utwardzanymi żywicami. Taka metoda znakomicie sprawdza się przy renowacji kanałów deszczowych i sanitarnych o małych średnicach i na krótkich odcinkach. Rękaw ten wciągany jest za pomocą wciągarki. Wykorzystywana jest także metoda inwersji wykorzystująca ciśnienie powietrza. Kiedy żywice stwardnieją, ciśnienie jest redukowane, a końce rękawa zostają przycięte. Wówczas w rurociągu pozostaje wkład o grubości maksymalnie 4 milimetrów.

Najważniejszym atutem wymienionych wyżej metod napraw bezwykopowych jest wyeliminowanie konieczności przeprowadzania robót ziemnych, a także skrócenie do minimum czasu trwania remontu. To sprawia, że jednocześnie maleją również koszty prowadzonych prac.

Do głównych korzyści wynikających z takiego serwisu kanalizacji należą:

  • możliwość wykonania niezbędnych prac bez tworzenia wykopów, wyłączania dróg z ruchu, ingerowania w nawierzchnię, środowisko naturalne czy zmagania się z wodami gruntowymi. Znikają wszelkie inne kłopoty związane z prowadzeniem robót ziemnych,
  • znacznie szybsze tempo prac w porównaniu ze standardowymi metodami, gdyż naprawa bezwykopowa może potrwać nawet mniej niż dwie godziny,
  • wyraźnie niższe koszty prowadzenia prac,
  • wykonywanie poszczególnych czynności z wykorzystaniem istniejących już studni rewizyjnych,
  • metoda jest dopuszczona do wykorzystania w budownictwie, spełnia normy PN-EN 13566-4,
  • możliwość prowadzenia poszczególnych czynności bez konieczności wyłączania konkretnego odcinka kanalizacji,
  • dokładne uszczelnienie rurociągu, przy jednoczesnym przywróceniu, a często nawet podniesieniu wytrzymałości konstrukcji,
  • nasze pogotowie wodno-kanalizacyjne udziela atrakcyjnych gwarancji na jakość przeprowadzonych prac oraz trwałość wprowadzonej warstwy naprawczej,
  • warstwa naprawcza wyróżnia się dużą odpornością na substancje ropopochodne, kwasy, działanie ścieków, jak również uszkodzenia mechaniczne.

 

Jak realizujemy bezwykopową wymianę kanalizacji?

naprawy bezwykopowe09

W tradycyjnej metodzie naprawy kanalizacji należałoby wykorzystać ciężki sprzęt, który rozkopałby cały teren, pod którym znajduje się rurociąg. Zostałaby zniszczona roślinność, przerwano by strukturę gruntu, a w wielu przypadkach konieczne byłoby rozebranie chodników, krawężników, a nawet jezdni. Tereny, na których byłyby prowadzone roboty ziemne, musiałyby być zamknięte na czas remontu, który mógłby zająć nawet kilka dni. To wiązałoby się natomiast z koniecznością wytyczenia objazdów, zmiany oznakowania i z innymi komplikacjami komunikacyjnymi. Po zakończeniu prac konieczne byłoby przywrócenie pierwotnego stanu środowiska w tym miejscu, jednak (co oczywiste) nie byłoby możliwości pełnego i precyzyjnego odtworzenia. Te wszystkie elementy wymagałyby sporych nakładów finansowych, nie mówiąc o tym, że sama naprawa również nie byłaby tania.

Na pierwszy rzut oka widać więc, że nie ma tak naprawdę przesłanek, które potwierdzałyby wyższość tradycyjnych metod nad naprawami bezwykopowymi. Dzięki nowoczesnemu robotowi jesteśmy w stanie wykonać każde zadanie, szybko, sprawnie, a co najważniejsze – tanio. Oferujemy wycinanie korzeni i betonu z rur, wycinamy pręty stalowe, zajmujemy się udrażnianiem kanałów i przeprowadzaniem wszelkich prac renowacyjnych. Usuwanie awarii, uszkodzeń i nieczystości przez bezwykopowe naprawy kanalizacji to całkowicie nowy, znacznie lepszy standard.

Informacje o dokładnych warunkach współpracy oraz dostępnych terminach udzielane są e-mailowo lub telefonicznie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – chętnie przekażemy wszystkie informacje i podpowiemy, w jaki sposób najlepiej doprowadzić konkretną instalację do stanu używalności.